Aanmelding en Kosten

Aanmelding


U kunt zich bij mij aanmelden via de telefoon or via email. De gegevens vindt u in het menu onder 'contact'. Alvorens een behandeling te beginnen vindt een 'intake' plaats. Tijdens de intake zal ik proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw probleem, van uzelf en van uw verleden. Op grond daarvan overleg ik met u op welke manier we aan verbetering kunnen werken en welk doel ons daarbij voor ogen staat. Tevens maken we een behandelplan. Het behandelplan bevat afspraken over de te volgen werkwijze en het te behalen einddoel.

De duur van de therapie is zelden goed van te voren te voorspellen, maar als regel geldt: kort als het kan, lang als het nodig is.

 

In mijn praktijk maak ik gebruik INCURA van EHealth en ROM.

INCURA is mijn beveiligde website waar de administratie is opgeslagen. EHealth staat voor zorg via internet.

De ROM-Portal is een website met diverse vragenlijsten om de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling te onderzoeken. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring.

 

In de LVVP clienten folder vindt u veel voor u relevante informatie, bijvoorbeeld over geheimhouding, klachtenregeling, dossiervorming, vragenlijsten en wet-en regelgeving. U kunt de folder hier downloaden: LVVP clientenfolder >

 

Ik sta open voor uw beoordeling op de Zorgkaart van Nederland: www.zorgkaartnederland.nl >


Kosten


Het overgrote deel van de behandelingen in mijn praktijk wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorg-verzekering. Iedere Nederlander is via het basispakket verzekerd.

De zorgverzekeringen waar ik een contract mee heb:

VGZ ; Mezis ; ONVZ ; DSW ; ZILVEREN KRUIS ACHMEA  FBTO ; CZ ; CARESQ ; DITZO ASR ; ENO SALLAND ; OWM Z&Z

In de afgelopen jaren zijn evenwel enkele problemen uitgesloten van vergoeding, zoals bepaalde relatie-problemen en aanpassingstoornissen.


De huisarts bepaalt in eerste aanleg, via de verwijzing, of u in aanmerking komt voor Generalistische basis GGZ of voor Gespecialiseerde GGZ. De vergoeding gaat niet per gesprek maar per behandeling. Aan het eind van de behandeling ontvangt u, of uw zorgverzekeraar, een nota. Als ik een overeenkomst gesloten heb met uw zorgverzekeraar, gaat de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Deze nota wordt na afsluiting van de gehele behandeling, of tenminste na een jaar, rechtstreeks verstuurd aan uw zorg-verzekeraar.


De maximale behandeltarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA. Voor iedere Nederlander geldt in de zorg een eigen risico van € 385 in 2024. De eigen bijdragen voor psychotherapie zijn afgeschaft.


Als een afspraak niet op tijd wordt afgezegd is het no show tarief  € 94,40.


Coaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

Het tarief voor persoonlijke coaching is € 120,00 voor een consult van 60 minuten.