Psychotherapie

Psychotherapie


Psychotherapie is bij uitstek persoonlijk. Het is een behandel-methode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Iedereed is anders en dat geldt ook voor de problemen waarmee we kampen. Psychotherapie is maatwerk. Het doel van psychotherapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van heeft. Tijdens de eerste afspraak overleggen we samen, of u voor een eenmalig gesprek komt, of dat u meer heeft aan een aantal gesprekken.


Er kunnen veel redenen zijn waarom u eerst een enkel gesprek wilt. Bijvoorbeeld omdat u twijfelt of dit nu een probleem is waarvoor je hulp kunt vragen of omdat u twijfelt bij wie u met dit probleem zou kunnen aankloppen. In dat geval kunt u een consult vragen waarin ik samen met u zal proberen een antwoord op die vragen te geven.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën, dwanghandelingen, identiteitsproblemen, relatie- of gezinsproblemen. 

Psychotherapie is een proces, soms pijnlijk en moeizaam. 


Wanneer u vragen heeft over uw eigen functioneren kan persoonlijke coaching een uitkomst zijn. Hierin kunnen zaken aan bod komen als de balans tussen werk en privé, zingeving, persoonlijke ontwikkeling of relaties. Uitgangspunt zijn uw vragen. U krijgt heldere en concrete feedback. Soms confronterend, soms adviserend. Doel is dat u zich meer bewust wordt van uw eigen functioneren en de factoren die daarop van invloed zijn, opdat u uw kwaliteiten optimaal kunt benutten.

 

Voorbeelden  zijn:

  • Depressieve klachten of stemmingswisselingen
  • Angst– en spanningsklachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Problemen in de omgang met anderen
  • Burnout en chronische stress
  • Klachten n.a.v. een ingrijpende gebeurtenis, onverwerkte levenservaringen of trauma’s
  • Overmatige en aanhoudende schuld- of onzekerheidsgevoelens
  • Psychosomatische klachten

Ik bied géén behandeling voor verslavingsproblematiek, psychoses of ernstige suïcidaliteit.
Als psychotherapeut ben ik  gespecialiseerd in de behandeling van korte (basis GGZ) maar ook van langdurende en complexere problematiek