Behandeling

Behandeling


Een therapie kan korter of langer duren, een meer steunend of een meer inzichtgevend karakter hebben.

Een inzichtgevende psychotherapie is er op gericht zicht te krijgen op terugkerende en niet adequate  interactiepatronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd en die het leven en de ontwikkeling kunnen belemmeren. Bewustwording van deze patronen, kan het voor iemand mogelijk maken andere en gezondere keuzes te leren maken in het leven. Daarmee zullen ook de klachten afnemen.


In mijn praktijk doe ik individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie. Een therapie-geprek duurt in principe drie kwartier.  Er zijn ook mogelijkheden om online te werken. De duur van een volledig afgeronde therapie kan variëren van enkele weken tot enkele jaren. Meestal spreek ik aan het begin een beperkt aantal gesprekken af, om daarna samen de balans op te maken en de voortgang te bespreken. In de eerste gesprekken zal ik proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw probleem, van uzelf, uw situatie en uw verleden. Daarna overleg ik met u op welke manier we aan verbetering kunnen werken, en welke vorm van psychotherapie daarvoor het meest geschikt is. Voor de duur van de therapie geldt: Kort als het kan, lang als dat nodig is.  


Behandelplan

Het gezamelijke overleg resulteert in een behandelplan. Dit plan bevat de geschreven afspraken over behandeldoelen en werkwijze en een schatting van de behandeligsduur. De exacte behandelingsduur is echter zelden goed van tevoren te voorspellen.


Klachtenmeting

Als therapeut werk ik met ROM. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring. De ROM-portal link is een website met diverse vragenlijsten om de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling te onderzoeken. In de  LVVP cliëntenfolder vindt u alle voor u relevante informatie (bijvoorbeeld over geheimhouding, klachtenregeling, dossiervorming, vragenlijsten en wet- en regelgeving).  LVVP cliëntenfolder >


In mijn praktijk bied ik geen behandeling voor verslavingsproblematiek, voor psychoses of voor ernstige suïcidaliteit. Als u vragen heeft omtrent deze klachten, adviseer ik u contact op te nemen met uw huisarts.


Wanneer u vragen heeft over uw eigen functioneren, dan kan persoonlijke coaching een uitkomst zijn. Hierbij gaan we uit van uw vragen over uw eigen functioneren. U krijgt een heldere en concrete feedback. Soms confronterend, soms adviserend, maar altijd met het doel u bewust te maken van uw eigen functioneren en de factoren die daarop van invloed zijn, opdat u uw kwaliteiten optimaal kunt benutten.


Privacy

Alles wat u zegt is vertrouwelijk en uw privacy is gewaarborgd. Zonder uw toestemming zal ik geen informatie aan derden verstrekken. Aan het einde van de behandeling informeer ik schriftelijk uw huisarts tenzij u aangeeft dat niet te willen. Op de regel van geheimhouding zijn enkele uitzonderingen. Als uw behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering zal uw ziektekosten-verzekeraar vanwege de financiering op de hoogte (moeten) worden gesteld van de zogenaamde ‘hoofdgroep’ van uw diagnose, bijvoorbeeld “stemmingsstoornis” of “angststoornis”. In uitzonderlijke situaties mag ik zonder uw toestemming met anderen overleggen, bijvoorbeeld als u of uw omgeving in gevaar is. Ook hoef ik geen toestemming te hebben om over u te overleggen in intervisie of supervisie. Dit overleg gebeurt anoniem. Ik handel volgens de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).De tekst hierover ligt ter inzage in de praktijk.